Ana Konular

4. Fizyoterapi-Ortopedi Ortak Sempozyumu’nun oturumlarında tartışılacak ana konular şunlardır:

Kas-iskelet sistem problemlerinde ağrı, hareket ve kas aktivasyon cevapları
Ortopedik problemlerde yürümenin değerlendirilmesi ve hareket analizi
Ortopedik rehabilitasyonda nöroplastisite ve motor öğrenmenin etkisi
Propriosepsiyon: Değerlendirme ve rehabilitasyondaki kullanımı
Ortopedik rehabilitasyonda kanıta dayalı uygulamalar
Ortopedik rehabilitasyonda manuel tedavinin etkisi
Yaralanmaları önlenmede yeni rehabilitasyon stratejileri
Akut yaralanmalarda fizyoterapi ve rehabilitasyon
Cerrahiden sonra erken iyileşmede multidisipliner yaklaşım
Tendon patolojileri ve rehabilitasyonu
Çoklu bağ yaralanmalarında rehabilitasyon
İnstabilite cerrahileri sonrası rehabilitasyon
Dejeneratif eklem hastalıkları: Koruyucu ve rehabilite edici yaklaşımlar
Artroplasti cerrahisi sonrası güncel yaklaşımlar
Bel ve boyun ağrılarının rehabilitasyonu: Biyomekanik ve kognitif yaklaşımlar
Omurga cerrahisinde yeni yaklaşımlar ve postoperatif rehabilitasyon
Kalça patolojileri: Konservatif tedavi ve cerrahi sonrası rehabilitasyon yaklaşımları
El yaralanmaları ve cerrahisinden sonra rehabilitasyon uygulamaları

Copyright @ 2018 TOTBİD. Tüm Hakları Saklıdır.
LookUs & Online Makale